Kamu Kurum ve Kuruluşlarında personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmeleri kapsamında çalıştırılmakta olan işçilerin sürekli işçi kadrolarına veya mahalli idare şirketlerine işçi statüsüne girdirilmesine ilişkin 375 sayılı KHK hükmünde kararnamenin geçici 23. ve 24. maddelerinin uygulanmasına dair usul ve esaslar yayımlanmıştır.

          Bu kapsamda müracaatlar en geç 11.01.2018 tarihi mesai bitimine kadar Başkanlığımıza müraacat edilecektir. 


01 Ocak 2018 tarihli ve 30288 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Tebliğ


EK1-Taşeron İşçi Kadro Başvuru Formu Dilekçesi

Örnek1-Davalardan Feragat Beyanı Dilekçesi

Örnek2-Mahkemeye Sunulacak Feragat Dilekçesi Örneği

Örnek3-İcra Müdürlüğüne Sunulacak Feragat Dilekçesi Örneği

Örnek4-Taşeron İşçi Sulh Sözleşmesi Örneği 

 

 

 

 

Etiket: Sürekli İşçi Kadrolarına Geçiş İle İlgili Duyuru